Befolkningsskydd ventilationsaggregat IVL-1
Med hjälp av ventilationsanläggningen IVL-1, som är avsedd för skyddsrum av klasserna S1, upprätthålls övertrycket i skyddsrummet i skyddssituationer. Anläggningen filtrerar även bort giftiga gaser samt skadliga och farliga partiklar, till exempel radioaktiva partiklar, från tilluften. Anläggningen, som är dimensionerad för en skyddsyta om 45 m² / 60 personer, ger minst 2,7 dm³ /s frisk luft per kvadratmeter skyddsyta. Motsvarande siffra vid filtreringsanvändning är minst 0,9 dm³ /s. Luften fördelas jämnt i skyddsrummet via fördelningskanalernas tilluftskomponenter. Ventilationen avlägsnar även fukt och värme från skyddsrummet.

Läs mer

Befolkningsskydd ventilationsaggregat IVL-3
Ventilationsanläggningen IVL-3 är avsedd för användning i bergsskydd samt S2-klass befolkningsskydd. Ventilationsanläggningen används för att ta in luft i befolkningsskyddet, vid behov filtrera luften och där efter blåses den i tilluftskanalen i skyddet. Skyddsfläkten är drivbar med både el och anläggningens dieselmotor. Elmotorn används så länge det finns el tillgängligt. Vid elavbrott används skyddsfläkten med anläggningens dieselmotor och då är man helt oberoende av utomstående apparater och system.

Läs mer
 


Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu