Försäljning och marknadsföring
Vi säljer och tillverkas alla dörräs, luckos och genomföringas som behövs i nya betoilkningsskydd, oberoende av skyddsklass (S1-, S2-, bergskydd). Av oss hittar ni delar fill både på plats gjorda och elementskydd. Våra robotiserade produktionslinjer tillverkar delar av hög kvalited också till mer utmanande projekt.

Planering och konsultering
Vi planerar nya objekt och saneringsskydd i bostads- och industribyggnader med 35 års yrkeskunnighet. Vi levererar placerings- och skärningsbilder för de gjutdelar i skala elektroniskt. I planeringsskedet av skyddsrummen konsulterar vi objektets övriga planerare så att vi kan ge slutkunden så nyttig service och försörjningstrygghet som möjligt.

Inspektion av gjutdelarnas installation
Innan betonggjutningen utför vi en inspektion av gjutdelarna. I huvudstadregioner ingår detta i vår planeringsservice. I närliggande områden gör vi inspektioner enligt separat överenskommelse.

 

Installationsservice
Några månader innan byggnaden är färdig installerar vi kristidsanordningar och levererar utrustning till skyddsrummet. Till vår installationsservice hör även testning av skyddet, tryckprov och myndighetsprotokoll. Vår installationsservice täcker hela landet. 

Saneringsobjekt
För över 30 år gamla skydd gör vi reparationsplaner. Vi levererar efterhandsinstallerbara VVSEL-saneringsgenomföringar, genom vilka man kan installera nya anordningar som uppfyller dagens krav. 

 

Periodiska besiktningar
I befintliga skydd utför vi periodiska besiktningar, service och reparationer. Periodiska besiktningar bör utföras med 5-10 års mellanrum för att säkerställa produkternas tjänlighet. Vi levererar ny utrustning för att ersätta föråldrad utrustning.


Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu