Suoja-Expert – puoli suunnitelmaa

Sijoituskuvat / Mallintaminen

Suoja-Expert konsultoi ja tukee rakennussuunnittelijoita esimerkiksi sijoitus- ja layout-suunnittelussa. Autamme tekemään väestönsuojan rakennussuunnitelman kerralla oikein ja kunnollisesti, jotta ongelmilta vältytään rakennus- ja tarkastusvaiheessa. 

Käytössämme on Autocad-ohjelmisto sijoituskuva suunnitteluun. Sijoituskuvat tehdään pääsääntöisesti 2D-kuvana. Tietomallinnusta varten meillä on käytössä SolidWorks, jolloin mallinnus tehdään 3D-maailmassa. Vaativimmissa kohteissa voimme tarvittaessa 3D-mallintaa väestönsuojat erillisen tilauksen mukaisesti.

Alla olevista linkeistä on ladattavissa IVL-1 koneen malli .ifc ja .step muodoissa tukemaan rakennuksen tietomallia.
IVL-1.ifc     IVL-1.step     IVL-1.png
 

Ohjeet ja määräykset suunnittelijoille

Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tilapäistä enintään viisi vuotta käytössä olevaa rakennusta.
 
Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on säädetystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1500 neliömetriä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on ennestään laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja. Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita varten on väestönsuoja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määrättäessä eikä myöskään rakennuksia, joiden osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut yli viisi vuotta ennen rakennuslupahakemuksen vireille tuloa.
 
Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi kahta tai useampaa rakennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos se rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta.
 
Valtioneuvoston asetuksen mukaan S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ympärysseinien ja katon tulee olla vähintään 300 millimetriä paksua teräsbetonia sekä väestönsuojan lattian, kantavien teräsbetonisten väliseinien ja pilarien sekä kaksikerroksisen väestönsuojan teräsbetonisen välipohjan tulee olla vähintään 150 millimetriä paksua teräsbetonia. S2-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ympärysseinien ja katon tulee olla vähintään 400 millimetriä paksua teräsbetonia sekä lattian paksuuden muilta kuin kalliota vasten olevilta kohdin vähintään 200 millimetriä paksua teräsbetonia. Kallioväestönsuojan kalliotunnelissa olevien painekuormituksia vastaan ottavien ympärysseinien tulee olla vähintään 800 millimetriä paksua teräsbetonia. S2-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ja kallioväestönsuojan sisällä olevien teräsbetoniseinien, -pilarien ja -välipohjien tulee olla vähintään 200 millimetriä paksua teräsbetonia.

Kallioväestönsuojan sijoitus, muoto sekä seinä- ja kattopaksuudet lujitusrakenteineen on suunniteltava kalliomekaanisin perustein. Kallioväestönsuojan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon tulvariski.

Palvelut

  • Konsultointi

  • Sijoitus- ja layoutsuunnitelut

  • 2D- ja 3D-suunnittelu

  • Sijoituskuvat / Mallintaminen

  • Suunnitteluohjeet


 Suoja-Expert Oy    |    Hannuksenpelto 3    |    02270 ESPOO    |    Y-tunnus 0567092-7    |     Vaihde 0207 600 700    
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu