SUOJA-EXPERT OY

Allt om befolkningsskydd från en expert på området

Suoja-Expert Oy är ett inhemskt företag inom befolkningsskyddsbranschen som betjänar kunder i hela landet. Vårt produktutbud och våra tjänster omfattar allt inom byggande, sanering, utrustning av skyddsrum till installation av utrustning och ventilationsanordningar.
 
Våra planerare känner till lagarna och författningarna om befolkningsskydd. Du kan kontakta oss även när det gäller små saker, vi hjälper till.
 
Vi sanerar bombskydd från 50- och 60-talen så att de uppfyller dagens lag och författning om befolkningsskydd.
 
Om du håller på att bygga ett elementskyddsrum kan vi även leverera genomföringar och dörrar direkt till elementfabriken. 
 
Våra kundförhållanden bygger på spetskompetens och långvarigt samarbete. Hörnstenarna i vår verksamhet är bl.a. högklassig och sakkunnig service.
 
Suoja-Expert Oy är en föregångare i sin bransch, och denna ställning förpliktigar till en genomskinlig och ansvarstagande verksamhet gentemot intressentgrupperna. Våra kunder förväntar sig konkurrenskraft, engagemang och hållbara befolkningsskyddslösningar med miljöfördelar.
 
Suoja-Expert Oy:s målsättning är också att överallt vara känd som en bra och pålitlig tillverkare av befolkningsskyddsanordningar. Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu