Produkter

 

Suoja-Expert Oy:s målsättning är att tillgodose kundens behov och överträffa dem. Produktutveckling som utgår från kundens behov, noggranna leveranser, flexibilitet och ovillkorlig kvalitet ger garanterat nöjda kunder. Suoja-Expert Oy:s verksamhet grundar sig på hela personalens gedigna kunnande samt mångsidiga och noggrant utvalda nätverk av underleverantörer. 

 


I vårt produktsortiment finns produkter i skyddsklasserna S1-Class, S2-Class och Berggrund shelters för nybyggda skyddsrum samt för sanering. Till våra gjutningsleveranser hör dörrar, luckor och VVSEL-genomföringar i väggkonstruktionerna. 
 
I slutleveransen kommer ventilationsaggregat med tillbehör (medföljande övertrycksventiler, övertrycksmätare och tilluftsventil med kanalstöd), slusstältet och dess fästningsram, torrtoalettmöbel, torrtoalettskrubb och dess fästningsram, reservvattenbehållare, avfallsbehållare och utrustningspaket.
 


Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu