Väestönsuojan ilmanotto

Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteen ilmanotto toteutetaan yleensä läpiviennillä LP-1 suoraan seinän läpi, tai jos suoja on maan alla käytetään tarkoitukseen sopivaa ilmanottoputkea IP-2.
 
Suoraan seinän läpi ilmaa otettaessa tulee huomioida, että läpiviennin alareunasta on oltava maanpintaan minimissään 800 mm etäisyys. Tämä toteutustapa vaatii käytännössä aina sirpalesuojan suojaamaan ilmanvaihtolaitetta. Sirpalesuoja voidaan piilottaa erillisen säleikön taakse, jolloin julkisivu on siisti ja tasainen.
 
Maanalaisissa suojissa ilmanotto toteutetaan ilmanottoputkella IP-2. Ilmanottoputki on oltava kuumasinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti. Ø160 mm ilmanottoputken maksimi pituus on virtausvastuksen takia 15 metriä, jossa jokainen 90 asteen mutka vastaa metriä. Tätä pidemmät putket on tehtävä seinässä olevasta läpiviennistä alkaen Ø200 mm ilmanottoputkella. Jos ilmanottoputki on seinän vieressä sortuma-alueella tulee se suojata 100 kN:n suuruiselta sortumakuormalta. Meidän tuotteilla tämä onnistuu betonoimalla ilmanottoputki alapäästä alla olevan kuvan mukaisesti.

Väestönsuojan ilmanotto voidaan myös toteuttaa kahdella harvemmin käytetyllä tavalla:

1. Ilmanotto väestönsuojan seinän sisään asennetulla siirtolaatikolla.
Siirtolaatikkoa käytetään tyypillisesti, kun maanpinta on sen verran korkealla väestönsuojan lattiaan nähden, ettei suoraan seinän läpi mentäessä 800 mm minimi etäisyys maanpintaan täyty. Siirtolaatikolla voidaan tällöin mennä lyhyehkö matka seinän sisällä ja ulostulo julkisivusta niin, että vaadittu 800 mm etäisyys täyttyy. Ulospäin ratkaisu näyttää samalta kuin suoraan seinän läpi tehtynä.

Siirtolaatikon suunta voidaan valita. Joissain tapauksissa suoja voi sijaita osittain rakennuksen sisällä, jolloin tarve on päästä vaakaan oikealle tai vasemmalle, jotta päästään ulkoseinälle. Siirtolaatikkoon voidaan tarvittaessa yhdistää myös suojan ulkopuolelle ilmanottoputki IP-2.


Alapuolella olevassa kuvassa kolmen ilmanvaihtolaitteen ilmanotot on siirretty siirtolaatikoilla hätäpoistumisluukun yläpuolelle.


2. Ilmanotto rakennuksen sisätiloista.
Rakennusvalvontaviranomaiselta erikseen haettavalla poikkeusluvalla voidaan suojan ilmanotto toteuttaa rakennuksen sisätiloista. Kyseeseen tulevia tapauksia voisi olla esimerkiksi, kun muuten jouduttaisiin rakentamaan liian pitkiä ilmanottoputkia maanalla tai, jos suoja syystä tai toisesta joudutaan rakentamaan rakennuksen keskelle, ja näin ilmanottoputket olisi kohtuuttoman hankalat sijoittaa rakennuksen sisälle. Poikkeuslupaa voi hakea myös, jos tontin ahtaus tai rakennuksen sijainti on kadun varrella tai vastaavassa paikassa, jolloin ei ole mahdollista rakentaa maanalaisen suojan ilmanottoa rakennuksen ulkopuolelle.
 


 Suoja-Expert Oy    |    Hannuksenpelto 3    |    02270 ESPOO    |    Y-tunnus 0567092-7    |     Vaihde 0207 600 700    
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu