Saneerausta vai valohoitoa?

Väestönsuojan laitteet ja rakenteet ikääntyvät siinä missä muukin rakennus. Usein vanhempi väestönsuojatila jää vähemmälle käytölle toimiessaan esimerkiksi verkkokellarina tai varastona.Tilassa voi olla huono valaistus, heikko ilmanvaihto tai kosteusvaurioita, jotka heikentävät sen käytettävyyttä. 

Tehokkain, ja pitkän ajan kuluessa edullisin, tapa pitää suoja kunnossa on säännöllinen ja valmistajan ohjeiden mukainen huolto sekä koekäyttö. Jossain vaiheessa suoja kuitenkin on teknisen käyttöikänsä päässä, jolloin sitä ei enää ole mielekästä tai mahdollistakaan huoltaa. Tällöin suoja ei välttämättä enää toimi ja tarjoa suojaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä koskee erityisesti ennen vuotta 1972 rakennettuja hiekkasuodattimellisia suojia, joissa hiekkasuodattimen likaantuminen ja kostuminen, iv-laitteen toimimattomuus sekä viemärin sulkuventtiilin ruostuminen ovat tavallisimpia vikoja.

Väestönsuojan tiiveyskokeen voi helposti saada onnistumaan vanhassakin suojassa tiivisteitä vaihtamalla ja palomassalla tiivistelemällä, jolloin suojan usein mielletään olevan kunnossa. Tällöin ei kuitenkaan voida varmistua suodattimien ja iv-laitteen kunnosta ja toiminnasta. Vain laitteet uusimalla voidaan taata niille lain ja asetuksen mukainen vähintään 30 vuoden käyttöikä ja ennen kaikkea riittävä suojaustaso ja toimintavarmuus mahdollisessa kriisitilanteessa.

Suojan nykyaikaistaminen onnistuu helposti, mutta suunnittelu ja toteutus vaativat asiantuntemusta. Työ on käytännöllisintä toteuttaa muiden korjausten yhteydessä, mutta voidaan toteuttaa myös omana projektinaan. Vanha iv-laite suodattimineen puretaan ja hävitetään. Väestönsuojan erityissuodatin on ongelmajätettä, joka tulee hävittää asianmukaisesti. Suojan ovet, luukut ja muut läpiviennit huolletaan ja hyödynnetään uusien laitteiden asennuksessa mahdollisuuksien mukaan. Jos laitteet eivät käy vanhoihin läpivienteihin suoraan, käytetään sovitinta tai vaihtoehtoisesti asennetaan uusi saneerausläpivienti. Uudet iv-laitteet kanavistoineen ja venttiileineen asennetaan paikalleen ja suoja varustetaan asianmukaisilla varusteilla. Suojan saneerauksen yhteydessä LVIS-tekniikka voidaan päivittää nykytarpeita vastaavaksi ja arvokkaat neliömetrit saadaan tehokkaampaan käyttöön. Lopuksi suojassa pidetään sen rakenteellista tiiveyttä mittaava painekoe. Kohteesta tehdään pöytäkirja, jossa todetaan suojan saneerauksen onnistuminen ja varmistetaan että suoja on vaatimukset täyttävässä kunnossa.

Väestönsuojan laitteiden ja rakenteiden kunnossapitäminen on olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa omaisuuden arvon säilyttämisen ja tulevien kustannusten arvioimisen näkökulmasta. Tämän lisäksi pelastuslaki määrää pitämään suojat kunnossa ja käyttövalmiina sekä kunnostamaan ne nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle rakennusluvan alaisen työn yhteydessä. Lisäksi pelastuslaitos edellyttää, että suojalle on nimetty luonnollinen henkilö, joka vastaa väestönsuojasta.

Suoja-Expertin ratkaisuilla ja asiantuntemuksella saatat väestönsuojasi nopeasti ja kustannustehokkaasti varmasti pelastuslain ja asetusten vaatimaan kuntoon, suojan iästä ja suojaluokasta riippumatta.

Väestönsuojan kokonaisvaltainen nykyaikaistaminen ei ole ratkaisu jossa mennään aidan matalimmasta kohdasta, mutta sillä saavutetaan suurin toimintavarmuus, paras vastike sijoitetulle rahalle sekä tehokkain suoja kiinteistön käyttäjille. Kumpaan suojaan Sinä veisit perheesi? Vanhaan valohoidettuun, hiekkasuodattimella varustettuun ja sotiemme aikaista teknologiaa edustavaan? Vai valitsetko nykyaikaiseksi saneeratun ja nykyvaatimukset täyttävän väestönsuojan?


 Suoja-Expert Oy    |    Hannuksenpelto 3    |    02270 ESPOO    |    Y-tunnus 0567092-7    |     Vaihde 0207 600 700    
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu