Suoja-Expert Oy produkter är beviljade Nyckelflaggan-märket

Suoja-Expert Oy produkter är beviljade Nyckelflaggan märke.

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Suoja-Expert Oy Nyckelflaggan märket som ett tecken på en produkt som är tillverkad i Finland.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkats i Finland. Därtill ska finländska kostnaders andel av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent. Vid uträkningen ska alla kostnader som har med produkten att göra räknas med.

Märket Nyckelflaggan är tämligen välkänt. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner över 90 procent av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket eller ganska väl. De flesta finländare (75 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt.Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu