Väestönsuojan
ilmanvaihtolaitteisto IVL-1

Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1 on tarkoitettu käytettäväksi S1-luokan väestönsuojissa. Ilmanvaihtolaitteiston avulla ylläpidetään kriisiaikana suojassa tarvittavaa ylipainetta ja suodatetaan tarvittaessa suojaan tulevasta ilmasta myrkylliset kaasut sekä haitalliset tai vaaralliset mm. radioaktiivisen laskeuman hiukkaset. Ilmanvaihtolaitteisto on mitoitettu varsinaisen suojatilan 45 m² / 60 henkilöä varten. Sen avulla suojaan saadaan raitista ilmaa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti vähintään 2,7 dm³/s ja suodatuskäytössä vastaavasti vähintään 0,9 dm³/s. Ilma jaetaan jakokanaviston tuloilmaventtiileillä tasaisesti suojatilaan. Laitteiston avulla ylläpidetty ilmanvaihto poistaa myös suojassa olevaa kosteutta ja ylilämpöä.

Lue lisää

Väestönsuojan
Ilmanvaihtolaitteisto IVL-3

Ilmanvaihtolaitteisto IVL-3 on tarkoitettu käytettäväksi kalliosuojissa sekä S2-luokan väestönsuojissa. Ilmanvaihtolaitteistolla otetaan ilma väestönsuojaan, tarvittaessa suodatetaan ja sen jälkeen puhalletaan suojan ilmanvaihtokanavistoon. Suojapuhallin on sähkö- ja dieselmoottorikäyttöinen. Sähkömoottoria käytetään niin kauan kuin on sähkövirtaa. Sähkönsaannin keskeydyttyä käytetään ilmanvaihtolaitteiston suojapuhallinta dieselmoottorilla ja tällöin ollaan täysin riippumattomia ulkopuolisista laitteista ja järjestelmistä.

Lue lisää


 Suoja-Expert Oy    |    Hannuksenpelto 3    |    02270 ESPOO    |    Y-tunnus 0567092-7    |     Vaihde 0207 600 700    
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu