Befolkningsskydd
dörrar och luckor
Skyddsrummets dörrar och luckor är avsedda att användas i skyddsrum av klasserna S1, S2 samt bergsskydd, där de installeras i skyddets begränsande väggar. Genom att välja en dörr och lucka som är planerade och typgodkända för ändamålet kan man upprätthålla ett övertryck i skyddsrummet och garantera skyddets gastäthet. Dessutom skyddar dörren och luckan skyddrummet från yttre tryck och tryckvågsbelastningar samt splitterverkningar. Skyddsrumsdörrar och luckor står under VTT:s kvalitetskontroll och de uppfyller inrikesministeriets krav.

Skyddsdörr SO-1
Skyddsluckor HS-1
Isolerade och rasbeständiga luckor

Tarkempi tuoteseloste pdf-muodossa.

Befolkningsskydd
VVSEL-genomföringar
VVSEL-genomföringar är avsedda att användas i skyddsrum av klasserna S1, där de installeras i skyddsrummets omgivande väggar. Dessutom kan de användas i gastäta väggar i avluftningskanaler som finns i skyddsrum av klass S2. Med hjälp av korrekt genomföring och spärrutrustning får man rätt övertryck och gastäthet i skyddsrummet. Genomföringar skyddar även skyddsrummet från tryck- och tryckvågsbelastningar i omgivningen och från splitterverkningar.

LVS-genomföringar
Ventilations genomföringar
Sprinklergenomföring
Kabelgenomföring SJ-150  

Saneringsgenomföringar
Gamla befolkningsskydd kan moderniseras kostnadseffektivt. VI tillverkar saneringsgenomföringar som kan användas då man installerar nya ventilationsanläggningar i gamla befolkningsskydd. Det finns att få genomföringar för all VVSEL teknink som går att monteras i befintliga väggar. Arbetet börjas med att borra hål i väggen för genomföringen. Genomföringen bör gjutas med en okrympbar massa. De nya ventilationsanläggningarna kan nu monteras på plats.

SAN-genomföring
 


Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu