Suoja-Expert stöder fastighetsägare i allt som rör skyddsrum


Suoja-Expert betjänar fastighetsägare och ser till att skyddsrummens utrustning och anordningar  fungerar, är servade och vederbörligen inspekterade enligt lagens krav. Detta gör vi med hjälp av regelbundna kartläggningar av skicket, periodiska besiktningar och tryckprover. Dessutom erbjuder vi fastighetsägarna service av skyddsrummens dörrar och luckor och inspektioner av IVL-anordningar och genomföringar. Suoja-Expert sanerar även alla gamla anordningar i skyddsrummen.
 
Byggnadens ägare ska se till att skyddsrummets storlek, konstruktion och placering uppfyller de krav som fastställs i förordningarna. Suoja-Expert konsulterar i planeringsarbetet för ett skyddsrum innan byggnadsskedet, och ger information om hur man bygger ett kostnadseffektivt skyddsrum. Detta är för att anordningarna och utrustningens planerade bruksålder bör vara minst 30 år. De anordningar eller de delar av anordningar som fästs i betongkonstruktioner förväntas ha en planerad brukstid på minst 50 år, vilket gör noggrann förhandsplanering viktig.
 

Tjänster

  • Inspektioner

  • Service och Underhåll

  • KonsulteringSuoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu