Husbolag och disponenter förtjänar den bästa hjälpen i skyddsrumsfrågor 

 
Suoja-Expert betjänar husbolag, disponenter och skyddsrumsföreståndare med skolning, service, underhåll, besiktning och periodisk besiktning. Suoja-Expert skickar naturligtvis alla skyddsrumsguider, -dekaler och -skyltar till husbolaget. Vi sanerar skyddsrum och gör saneringsbedömningar vid behov. 
 

Instruktioner och förordningar för husbolag


Om det utförs reparations- eller ändringsarbeten enligt 125 § i markanvändnings- och byggnadslagen (132/1999) på byggnaden som rymmer ett skyddsrum, eller användningsändamålet ändras, måste även skyddsrummet rustas upp så att det motsvarar dagens krav.
 

Tjänster

  • Inspektioner

  • Skolningar

  • Service och underhåll

  • Användar- och serviceböcker

  • Skyltar 

  • Instruktioner och förordningar

  • Sanering

  • Utrustning

Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu