Bruker Detection – tinkimätöntä innovointia

Bruker Detection on johtava yritys kemiallisten, biologisten ja säteily- ja ydinaineiden sekä räjähteiden (CBRN-aineiden) tunnistuksessa. Yrityksemme tunnetaan laajalti helppokäyttöisten ja luotettavien laitteiden asiantuntevana kehittäjänä, suunnittelijana ja valmistajana, jolla on moitteeton ansioluettelo jo 30 vuoden ajalta. Toimintamme kulmakivet ovat jatkuva innovaatio ja sitoutuminen toimittamaan luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja. 
 

Luotettu ja luotettava 

Tuotevalikoimamme kattaa kaikki CBRNE-ratkaisut ja se vastaa kaikkiin markkinoiden tarpeisiin.   Kattava teollinen ja tieteellinen kokemus, innovointi sekä läheinen ja pysyvä yhteistyö asiakkaidemme kanssa eri puolilla maailmaa muodostavat yhdessä vankan perustan, jonka pohjalta kehitämme luotettavia, luokassaan johtavia ja verrattoman herkkiä tuotteita, jotka on suunniteltu asiakkaidemme tarpeisiin. Massa- ja ioniliikkuvuusspektrometriaan perustuvia tuotteitamme täydentävät ainutlaatuiset bio-organismien ja myrkkyaineiden tunnistinlaitteemme sekä monitoiminnalliset radiologiset tunnistinlaitteemme. Kaikki nämä laitteet voidaan myös integroida ajoneuvoihin, laivoihin ja lentoaluksiin. Laadukkaat tuotantomenetelmämme varmistavat, että Brukerin laite antaa aina luotettavan tuloksen.
 

Laaja teknologiaperusta

Olemme investoineet merkittävästi älypääomaan ja tutkimus- ja kehitystyöhön, minkä ansiosta meillä on moniin erilaisiin tekniikoihin perustuvia huipputason tuotteita. Tuotevalikoimaamme kuuluu

 • massaspektrometreja
 • ioniliikkuvuusspektrometreja
 • passiivisia FT-IF-etäspektrometreja
 • neutroni-indusoituja gammaspektrometreja
 • matriisiavusteisia laserdesorptioionisaatin lentoaikamassaspektrometreja ja MALDI-biotyypitysohjelmisto
 • puolijohdesäteilytunnistimia
 • kannettava FT-IR-tunnistin vaimennettuun kokonaisheijastukseen perustuvalla näytteenotolla
 • ELISA-pohjainen elektrodibiosiruja käyttävä myrkkytunnistin
 • ASAS-tekniikan ja fluoriloisteen yhdistävä tosiaikainen biotunnistin
 • ohjelmistoratkaisuja kaikkiin laitteisiin.
   

Kestävyys ja varmatoimisuus 

Tuotteemme on kehitetty asiakkaita varten, joten niiden käyttöliittymät ovat selkeitä ja yksiselitteisiä ja myös säätimet ja ohjelmistot ovat käyttäjäystävällisiä.  Ylläpitotoimien tarve on pyritty minimoimaan ja kulutustarvikkeet on suunniteltu kestäviksi ja tehokkaiksi.  Lähtökohtamme on se, että keskeytyksetön, luotettava ja varma toimivuus on välttämätöntä operatiivisessa käytössä esimerkiksi onnettomuustilanteissa.
 

Asiakaspalvelu ja jälkimyyntituki 

Korkeat asiakaspalvelun ja jälkimyyntituen standardit kulkevat käsi kädessä korkealaatuisten laitteidemme kanssa.  Haluamme varmistaa, että kaikki palvelumme kulutustarvikkeiden toimittamisesta koulutukseen ja tekniseen tukeen katsotaan yhtä tärkeiksi.  Siksi edellytämme sekä prosesseiltamme että työntekijöiltämme tehokkuutta, palveluvalmiutta ja joustavuutta. Brukerin motto "tinkimätöntä innovointia" koskee koko liiketoimintaamme.

www.bruker.com/cbrn


Product CBRNE 2012_fi.pdf

 Suoja-Expert Oy    |    Hannuksenpelto 3    |    02270 ESPOO    |    Y-tunnus 0567092-7    |     Vaihde 0207 600 700    
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu