Suoja-Expert är byggarnas grundsten


Suoja-Expert betjänar dem som bygger skyddsrum med inspektion av gjutna delar, ibruktagande och täthetstest samt konsultering och skolning. Vi gör naturligtvis konkurrenskraftiga offerter på alla våra jobb och svarar raskt på er anbudsbegäran. Vi sanerar även gamla skyddsrum. 

Instruktioner och föreskrifter för byggare

Enligt statsrådets förordning ska det i skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong finnas minst 300 millimeter tjock armerad betong i skyddets väggar och tak samt i golv, bärande mellanväggar av armerad betong och pelare, och i skyddsrum med två våningar ska det finnas minst 150 millimeter armerad betong i bjälklaget. I skyddsrum av skyddsklass S2 av armerad betong skall begränsningsväggarna och taket bestå av minst 400 mm tjock armerad betong, och golvet skall ha en tjocklek på minst 200 mm, med undantag av de delar som vilar mot berg. Begränsningsväggarna i en bergtunnel i skyddsrum i bergrum skall bestå av minst 800 mm tjock armerad betong. Armerade betongväggar, -pelare och -mellanbjälklag i skyddsrum av skyddsklass S2 av armerad betong skall vara minst 200 mm tjocka.
 
Placeringen av skyddsrum i bergrum, dess form samt tjocklekarna för väggar och tak jämte förstärkningskonstruktioner skall planeras på bergmekaniska grunder. I planeringen och byggandet av skyddsrum i bergrum ska risken för översvämning tas i beaktande. Den bergmekaniska dimensioneringen av konstruktioner i berg kan utföras numeriskt eller som tabelldimensionering.
 
 
 

Tjänster

  • Anbudsbegäran

  • Inspektion av gjutna delar

  • Ibruktagande och täthetstest

  • Konsultering och skolning

  • Leveransskeden

  • Användar- och serviceböcker

  • Sanering


Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu