Övertrycksventil YV-1

Övertrycksventilen, som är avsedd för skyddsrum av klass S1 monteras i genomföringar som är i anslutning till slusstältet och klosettskrubbarna. Övertrycket i skyddsrummet regleras med hjälp av övertrycksventilen. Övertrycksventilen skyddar skyddsrummet för tryck- och tryckvågsbelastning via frånluftsventiler.

Läs mer
 
 

Tarkempi tuoteseloste pdf-muodossa
 

Övertrycksmätare YM-3

Övertrycksmätaren, som är avsedd för skyddsrum av klasserna S1, S2 och bergsskydd, placeras i närheten av ventilationsanläggningen och, ifråga om stora skyddsrum, även i anslutning till bland annat ingångarna. Övertrycksmätaren anger skillnaden mellan det yttre lufttrycket och lufttrycket i skyddsrummet. Med mätaren kontrolleras att övertrycket i skyddsrummet är tillräckligt stort vid olika tillfällen. Mätaren kan även användas för kontroll av skyddsrummets täthet.

Läs mer
 

Tarkempi tuoteseloste pdf-muodossa
 

Tilluftsventil TV-3

Tilluftsventilen, som är avsedd för skyddsrum av klasserna S1 och S2 och monteras som tilluftskomponent i ventilationsanläggningens fördelningskanal.

Reservvattenbehållare VS-3 100 l

Syftet med reservvattenbehållaren, som används i skyddsrum av klasserna S1, S2 samt bergsskydd är att trygga vattenförsörjningen under skyddstiden. Reservvattenbehållaren kan även användas som avfallskärl i skyddsrum.

Läs mer
 


 

Nödbelysning VAL-3


Nödbelysning VAL-3

Roihu-brandbegränsare PYV-1

Roihu-brandbegränsare PYV-1 är en ny toppen-innovation som försäkrar befolkningsskyddet säkerhet i brandfall. Roihu-begränsaren monteras direkt i genomföringen för övertrycksventilen där den stänger sig automatiskt då en brand hotar och hindrar spridande av lågor och rökgaser.

Läs mer


 

Slusstält ST-1

Slusstältet ST-1, som används i skyddsrum av klasserna S1, monteras i en fästram i skyddsrummet. Tältet fungerar som sluss för att förhindra att farliga ämnen når skyddsrummet då skyddsrummets dörr öppnas.

Tarkempi tuoteseloste pdf-muodossa
 

Torrtoalett KK-3

Torrklosetten används i skyddsrum av klasserna S1 och S2-klasserna samt bergsskydd. Klosetten placeras under skyddstiden i tillgängligt klosettutrymme såsom klosettskrubb eller vattentoalett. Standardförpackningen
innehåller behållare, sittring, lock och 16 plastpåsar med spännsnören.

Läs mer
 

Torrtoalettskrubb KH-3

Torrklosettskrubben KH-3, som används i skyddsrum av klasserna S1- och S2, placeras i skyddsrummet vid de övertrycksventiler (S1-klass) eller frånluftskanalerna (S2-klass) som är för ventilationen av klosettutrymmen. I klosettskrubben placeras en torrklosett. Antalet klosetter i ett skyddsrum bör vara en per varje påbörjad skyddsyta om 20 m², vilket motsvarar en klosett per varje påbörjad grupp om 26 personer.

Läs mer
 

Underhållinstruktioner
skyddsfläkt SP-1

Underhållinstruktioner skyddsfläkt SP-1

Reservvattenbehållare VS-3
1000 och 1500 L

Syftet med reservvattenbehållaren, som används i skyddsrum av klasserna S1, S2 och bergsskydd, är att trygga vattenförsörjningen under skyddstiden. Reservvattenbehållarna VS-3 1000 l och VS-3 1500 l levereras i separata förpackningar. 

Läs mer

 

Avfallskärl JS-3 100 L

Avfallskärlet används i skyddsrum av klasserna S1, S2 samt bergsskydd för förvaring av avfall under skyddstiden. Avfallskärlet med volymen 100 liter är försett med lock och handtag. Avfallskärlen kan förvaras inuti varandra då de inte används. Beräkningsprinciperna för avfallsbehållarnas antal presenteras i den närmare produktförteckningen.

Läs mer


 

VSS-utrustning

Syftet med befolkningsskyddsutrustningen (VSS), som används i skyddsrum av klasserna S1, S2 samt bergsskydd är att säkerställa skyddsrummets funktion under skyddstiden. Befolkningsskyddsutrustningen levereras i förseglade faner-/ pappförpackningar. Kompletterande utrustning kan förpackas separat.

Läs mer
 

Skyddsrumsbrits VV-3

Syftet med skyddsrumsbritsen, som är avsedd för skyddsrum av armerad betong av klasserna S1, S2 samt bergsskydd, är att erbjuda personerna i skyddsrummet bäddplats under skyddstiden. Skyddsrumsbritsen kan även användas som bår.

Läs mer
 


Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu