Kvalitetskontroll

 

För vår kvalitetssäkring använder vi samarbets- och kvalitetskontrollavtal som vi har kommit överens om tillsammans med VTT:s Skyddsteknik. Med hjälp av dem säkerställs kvaliteten på våra produkter så att de motsvarar inrikesministeriets lagar och förordningar gällande anordningar och utrustning i skyddsrum.
 
VTT stöder även nya frågor som bör tas i beaktande så att de snabbt kan utnyttjas i vårt företag, och som ett resultat av samarbetet har det uppstått många nya och förbättrade produkter, anordningar, produktionsmetoder och produktionsprocesser.
 
Som ett bevis för detta finns de produktcertifikat som VTT:s test- och kontroll- samt certifieringstjänst medgett åt Suoja-Expert Oy och som räknas upp nedan.
 
De produktcertifikat som beviljats av VTT:s test- och kontroll- samt certifieringstjänst visar på långsiktigt utvecklingsarbete. Förutom vår egna test- och övervakningsverksamhet utför VTT:s Skyddsteknik årligen en kvalitetskontrollinspektion i fabriken, och skriver ett formbundet intyg. 
 
Bifogat finns länkar till VTT:s produktcertifikat i pdf-format.
 


Suoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu